PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI

Wizualizacje
architektoniczne

Architektura – skrzydło zachodnie – elewacja południowa
Architektura – skrzydło wschodnie – elewacja północno wschodnia
Architektura – skrzydło wschodnie – elewacja zachodnia
Architektura – skrzydło wschodnie – elewacja północno wschodnia
Architektura – wieża – elewacja wschodnia i zachodnia
Architektura – skrzydło zachodnie – elewacja wschodnia
Architektura – skrzydło zachodnie – elewacja zachodnia

Otoczenie

Należy też dodać że oprócz rewitalizacji Pałacu w Nawojowej zostanie uporządkowany wspaniały park. Przywrócony zostanie w nim ład, niegdyś angielskiego ogrodu, zaplanowanego jeszcze przez Edwarda Stadnickiego z okresu lat 40. XIX w. Rosną tam do tej pory stare dęby, platany, tuje i cypryśniki.

Lokalizacja