Dom Pracy Twórczej

Celem projektu rewitalizacji i adaptacji Pałacu Stadnickich w Nawojowej jest przywrócenie świetności tego historycznego obiektu i miejsca. Głównym założeniem planu jest stworzenie Domu Pracy Twórczej, w którym możliwe będzie rozwijanie działalności kulturalnej i naukowej. Jednym z najważniejszych zadań będzie organizowanie konferencji i sympozjów naukowych, spotkań artystycznych, plenerów, warsztatów literackich o charakterze lokalnym, jak i międzynarodowym. Przyświecającą ideą jest odtworzenie unikalnego miejsca, które kiedyś gościło znamienite osobistości kultury, nauki i polityki. Dzięki rewitalizacji pałac Stadnickich będzie miał szansę powrotu na kulturową mapę Polski i Świata.

Centrum konferencyjne i hotel

Dodatkową funkcją pałacu będzie stworzenie centrum konferencyjno-naukowo-biznesowego realizowaną przez zapewnienie miejsc hotelowych, sali konferencyjnej, restauracji oraz herbaciarni. Przyczyni się to do stworzenia nowych miejsc pracy w regionie, w którym to za główną barierę rozwoju mieszkańcy uznają bezrobocie (83% wskazań)*, oraz podniesienia poziomu usług turystycznych w regionie. Trzeba również dodać że dobra lokalizacja (ok 100 km. od Krakowa), wartość historyczna, wpływ na sferę społeczną i gospodarczą, w tak dostojnym miejscu uczyni ofertę pałacu w Nawojowej wyjątkową.

*wg. badania ankietowego z 2016 roku ujawnionego w gminnym programie rewitalizacji dla Gminy Nawojowa na lata 2016-2024

Wydarzenia
kulturalne
i plenerowe

W pałacu organizowane będą również imprezy plenerowe oraz wydarzenia kulturalne, skierowane do lokalnej społeczności wsi Nawojowa, a także do szerokiego grona turystów. Imprezy plenerowe będą realizowane w oparciu o park oraz pomieszczenia restauracyjne i herbaciarnię, z których zaprojektowano bezpośrednie wyjścia na dziedziniec i szeroką drogę przed pałacem.

Motywem przewodnim imprez plenerowych oraz wydarzeń kulturalnych będą: wydarzenia historyczne, tańce historyczne, stroje, dożynki, konkursy literackie, plastyczne i recytatorskie, spotkania warsztatowe o szerokim spektrum tematycznym np. warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne.

wydarzenia-1

Restauracja,
herbaciarnia
i winiarnia

Najwyższy poziom doznań kulinarnych zapewni pałacowa restauracja, z której wyjście prowadzić będzie na taras, który w okresie letnim, będzie doskonałym miejscem do podziwiania parku i otoczenia pałacu. Sekrety herbat z całego świata odkrywać będzie można w pałacowej herbaciarni. Natomiast klimatyczna winiarnia, ulokowana w piwnicy pałacu, w skrzydle wschodnim będzie oferować wyjątkowe wina z każdego zakątka naszego globu.

Działania prospołeczne

Rewitalizacja pałacu przyczyni się do:

 • przeciwdziałania problemom marginalizacji i wykluczenia społecznego,
  poprzez przeciwdziałanie bezrobociu w wyniku utworzenia nowych miejsc pracy,
 • zwiększenia aktywności mieszkańców oraz możliwości aktywnego zagospodarowania wolnego czasu, poprzez rozwój oferty kulturalnej
  dla mieszkańców jak integrację lokalnej społeczności poprzez organizowanie spotkań warsztatowych o szerokim spektrum tematycznym,
 • rozwiązania problemu złej jakości powietrza (mniejsze zapotrzebowanie
  na energię po rewitalizacji, poprzez poprawę przenikalności cieplnej
  oraz zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła),
 • wspierania innych poziomów edukacji, które obecnie Gmina prowadzi na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej i na poziomie gimnazjalnym,
 • powstania nowoczesnej infrastruktury do organizacji różnych form i aktywności życia kulturalnego, naukowego oraz biznesowego

Działania te wkomponują się także w budowę potencjału regionu jakim jest bogata historia, tradycje edukacyjne i kapitał ludzki.

Park
i przyroda

Należy też dodać że oprócz rewitalizacji Pałacu w Nawojowej zostanie uporządkowany wspaniały park. Przywrócony zostanie w nim ład, niegdyś angielskiego ogrodu, zaplanowanego jeszcze przez Edwarda Stadnickiego z okresu lat 40. XIX w. Rosną tam do tej pory stare dęby, platany, tuje i cypryśniki.