Rys historyczny

Początki miejscowości Nawojowa sięgają 1320 roku. Założył ją, jako wieś rycerską, kasztelan krakowski Nawoj herbu Topór. W XVI stuleciu należała do Piotra Nawojowskiego, który ok. 1580-1590 wzniósł tutaj murowany dwór. Potem dobra te nabył Grzegorz Branicki, a od niego już w 1601 r. Lubomirscy, do których Nawojowa należała do 1713 r. Potem kilkakrotnie zmieniała właścicieli, by wreszcie stać się w 1799 r. własnością hrabiego Franciszka Stadnickiego herbu Szreniawa. Jego potomkowie rozbudowali ją i uczynili z Nawojowej rezydencję rodową.

W czasie II wojny światowej w pałacu stacjonowały wojska okupantów, a w 1945 r. majątek Stadnickich przejęło państwo.

Od 1982 r. mieściła się tutaj siedziba Państwowego Technikum Hodowlanego, a ostatnio Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rys historyczny

Początki miejscowości Nawojowa sięgają 1320 roku. Założył ją, jako wieś rycerską, kasztelan krakowski Nawoj herbu Topór. W XVI stuleciu należała do Piotra Nawojowskiego, który ok. 1580-1590 wzniósł tutaj murowany dwór. Potem dobra te nabył Grzegorz Branicki, a od niego już w 1601 r. Lubomirscy, do których Nawojowa należała do 1713 r. Potem kilkakrotnie zmieniała właścicieli, by wreszcie stać się w 1799 r. własnością hrabiego Franciszka Stadnickiego herbu Szreniawa. Jego potomkowie rozbudowali ją i uczynili z Nawojowej rezydencję rodową.

W czasie II wojny światowej w pałacu stacjonowały wojska okupantów, a w 1945 r. majątek Stadnickich przejęło państwo.

Od 1982 r. mieściła się tutaj siedziba Państwowego Technikum Hodowlanego, a ostatnio Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pałac dzisiaj

Obecny zamek składa się z trzech części. Część pierwsza to budynek główny,
pierwotnie wolnostojący. Jest najstarszą budowlą (XVI w.). Posiada bardzo grube mury. W piwnicach i przyziemiu – sklepienia kolebkowe z lunetami oraz renesansowe i neogotyckie obramienia drzwi i okien. Strop nad piętrem w pomieszczeniach północnych posiada sufity polichromowane o treści wyobrażającej krajobrazy romantyczne, ujęte we fryzy z medalionami (polichromia – XIXw.). Część pomieszczeń posiada ozdobne podłogi parkietowe, interesującą stolarkę okienną i drzwiową oraz piękne białe kaflowe piece bogato zdobione (XIXw.).

Założenia projektowe

Przyszłość

Celem projektu rewitalizacji i adaptacji Pałacu Stadnickich w Nawojowej jest przywrócenie świetności tego historycznego obiektu i miejsca. Głównym założeniem planu jest stworzenie Domu Pracy Twórczej, w którym możliwe będzie rozwijanie działalności kulturalnej i naukowej. Jednym z najważniejszych zadań będzie organizowanie konferencji i sympozjów naukowych, spotkań artystycznych, plenerów, warsztatów literackich o charakterze lokalnym, jak i międzynarodowym. Przyświecającą ideą jest odtworzenie unikalnego miejsca, które kiedyś gościło znamienite osobistości kultury, nauki i polityki. Dzięki rewitalizacji pałac Stadnickich będzie miał szansę powrotu na kulturową mapę Polski i Świata.

więcej

Przyszłość

Celem projektu rewitalizacji i adaptacji Pałacu Stadnickich w Nawojowej
jest przywrócenie świetności tego historycznego obiektu i miejsca. Głównym założeniem planu jest stworzenie Domu Pracy Twórczej, w którym możliwe będzie rozwijanie działalności kulturalnej i naukowej. Jednym z najważniejszych zadań będzie organizowanie konferencji i sympozjów naukowych, spotkań artystycznych, plenerów, warsztatów literackich o charakterze lokalnym, jak i międzynarodowym.

Przyświecającą ideą jest odtworzenie unikalnego miejsca, które kiedyś gościło znamienite osobistości kultury, nauki i polityki. Dzięki rewitalizacji pałac Stadnickich będzie miał szansę powrotu na kulturową mapę Polski i Świata.

Przyświecającą ideą jest odtworzenie Pałacu w Nawojowej jako unikalnego miejsca, które kiedyś gościło znamienite osobistości kultury, nauki i polityki. Dzięki rewitalizacji pałac Stadnickich będzie miał szansę powrotu na kulturową mapę Polski i Świata.